ZARZĄD Stowarzyszenia Radiestetów im. Czesława Spychalskiego w Poznaniu

na lata: 2018 - 2021

ZARZĄD

Prezes Irena Galas tel. 500 736 306
I Wice Prezes Zarządu/skarbnik Elżbieta Binkowska tel. 607 994 561
II Wice Prezes Zarządu Wit Przybylski tel. 692 923 157
Sekretarz Alina Piechowiak tel. 698 870 843
Z-ca Sekretarza Jadwiga Pokładecka tel. 61 820 31 66
Z-ca skarbnika Maria Skonieczna tel. 697 146 597
Członek Zarządu Dominik Borowicz tel. 604 532 570
Członek Zarządu Jan Jacewicz tel. 798 217 715

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Wojciech Grześkowiak tel. 501 804 306
Z-ca przewodniczącego Jacek Mizera tel. 602 744 513
Sekretarz Irena Nowak tel. 517 199 192
Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego